Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

En brandvakt alt brandskyddskontrollant

Kategori: Allmänt

Kunskaper som en brandvakt alt brandskyddskontrollant bör känna till :
 
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Brandrisker
Kontroll enligt en uppgjord kontrollplan
Uppföljning av rapporterade brister
Dokumentation
Drift och underhållsinstruktioner
Praktisk övning med/på kontrollrunda (något man brukar glöma bort) 
 
 
Kommentera inlägget här: