En brandvakt alt brandskyddskontrollant

Kommentera
Kunskaper som en brandvakt alt brandskyddskontrollant bör känna till :
 
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Brandrisker
Kontroll enligt en uppgjord kontrollplan
Uppföljning av rapporterade brister
Dokumentation
Drift och underhållsinstruktioner
Praktisk övning med/på kontrollrunda (något man brukar glöma bort)