Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Unga om egen brottslighet och utsatthet

Kategori: Allmänt


Brå:s skolundersökning visar hur många unga som uppger att de deltagit i brott eller andra problembeteenden och som anger att de utsatts för vissa typer av brott. Undersökningen ger oss en bra bild av ungdomsbrottslighetens utveckling.

Läs mer på:
http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=2&id=56

Svenskpolis.se/

Kategori: Allmänt

Hot om attack mot universitet KTH

Kategori: Allmänt


På internet framför en person allvarliga hot mot Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Personen, som verkar vara student, skriver att han tänker ta med sig en pistol han använder till sportskytte till skolan och sedan skjuta så många som möjligt innan polisen anländer och skjuter honom
Läs mer på :
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6775685.ab