Brå:s skolundersökning visar hur många unga som uppger att de deltagit i brott eller andra problembeteenden och som anger att de utsatts för vissa typer av brott. Undersökningen ger oss en bra bild av ungdomsbrottslighetens utveckling.

Läs mer på:
http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=2&id=56

Unga om egen brottslighet och utsatthet

Allmänt Kommentera

Brå:s skolundersökning visar hur många unga som uppger att de deltagit i brott eller andra problembeteenden och som anger att de utsatts för vissa typer av brott. Undersökningen ger oss en bra bild av ungdomsbrottslighetens utveckling.

Läs mer på:
http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=2&id=56

På internet framför en person allvarliga hot mot Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Personen, som verkar vara student, skriver att han tänker ta med sig en pistol han använder till sportskytte till skolan och sedan skjuta så många som möjligt innan polisen anländer och skjuter honom
Läs mer på :
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6775685.ab

Hot om attack mot universitet KTH

Allmänt Kommentera

På internet framför en person allvarliga hot mot Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Personen, som verkar vara student, skriver att han tänker ta med sig en pistol han använder till sportskytte till skolan och sedan skjuta så många som möjligt innan polisen anländer och skjuter honom
Läs mer på :
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6775685.ab