Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. På dessa sidor kan du bland annat läsa mer om vilka mål myndigheten har, hur vi arbetar och hur du kommer i kontakt med oss.
 
Läs mer på : http://www.datainspektionen.se/om-oss/

Datainspektionen arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället.

Allmänt Kommentera
 
Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. På dessa sidor kan du bland annat läsa mer om vilka mål myndigheten har, hur vi arbetar och hur du kommer i kontakt med oss.
 
Läs mer på : http://www.datainspektionen.se/om-oss/

Kränkt.se är till för dig som känner att du blivit oschysst behandlad på internet. Webbplatsen är framtagen av Datainspektionen som är en statlig myndighet. Vi arbetar för att se till att inte vem som helst får göra vad som helst med dina personuppgifter. Vi har inte alla svar men vi kan hjälpa dig vidare.

Läs mer om vad du kan göra om du blivit kränkt

Har du blivit illa behandlad på nätet på Facebook? Eller kanske på YouTube, Instagram, Snapchat, ?

Allmänt Kommentera

Kränkt.se är till för dig som känner att du blivit oschysst behandlad på internet. Webbplatsen är framtagen av Datainspektionen som är en statlig myndighet. Vi arbetar för att se till att inte vem som helst får göra vad som helst med dina personuppgifter. Vi har inte alla svar men vi kan hjälpa dig vidare.

Läs mer om vad du kan göra om du blivit kränkt

Transportstyrelsen medvetet gjorde avsteg från tre lagar: Säkerhetsskyddslagen, Personuppgiftslagen
och Offentlighets- och sekretesslagen. Säpo rekommenderade att outsourcingen skulle avbrytas, men Transportstyrelsen valde ändå att låta IBM fortsätta arbetet med icke säkerhetskontrollerad personal.
 
En lämplig lösning på problemet är att man samordnar lokala/nationelt databaser, register och
arkivhandlingar under Datainspektionen.Som man delar upp i 2 delar AU/SU :
Allmäna Uppgifter /PUL (som inhäntas innom/av mydigheter)
Skyddade Uppgifter (inhämtas via en särskild rutin) (skyddas o bevakas av FRA, MUST, SÄPO)
 
 

Transportstyrelsen och IT affären.

Allmänt Kommentera
Transportstyrelsen medvetet gjorde avsteg från tre lagar: Säkerhetsskyddslagen, Personuppgiftslagen
och Offentlighets- och sekretesslagen. Säpo rekommenderade att outsourcingen skulle avbrytas, men Transportstyrelsen valde ändå att låta IBM fortsätta arbetet med icke säkerhetskontrollerad personal.
 
En lämplig lösning på problemet är att man samordnar lokala/nationelt databaser, register och
arkivhandlingar under Datainspektionen.Som man delar upp i 2 delar AU/SU :
Allmäna Uppgifter /PUL (som inhäntas innom/av mydigheter)
Skyddade Uppgifter (inhämtas via en särskild rutin) (skyddas o bevakas av FRA, MUST, SÄPO)