Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Datainspektionen arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället.

Kategori: Allmänt

 
Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. På dessa sidor kan du bland annat läsa mer om vilka mål myndigheten har, hur vi arbetar och hur du kommer i kontakt med oss.
 
Läs mer på : http://www.datainspektionen.se/om-oss/

Har du blivit illa behandlad på nätet på Facebook? Eller kanske på YouTube, Instagram, Snapchat, ?

Kategori: Allmänt

Kränkt.se är till för dig som känner att du blivit oschysst behandlad på internet. Webbplatsen är framtagen av Datainspektionen som är en statlig myndighet. Vi arbetar för att se till att inte vem som helst får göra vad som helst med dina personuppgifter. Vi har inte alla svar men vi kan hjälpa dig vidare.

Läs mer om vad du kan göra om du blivit kränkt

Transportstyrelsen och IT affären.

Kategori: Allmänt

Transportstyrelsen medvetet gjorde avsteg från tre lagar: Säkerhetsskyddslagen, Personuppgiftslagen
och Offentlighets- och sekretesslagen. Säpo rekommenderade att outsourcingen skulle avbrytas, men Transportstyrelsen valde ändå att låta IBM fortsätta arbetet med icke säkerhetskontrollerad personal.
 
En lämplig lösning på problemet är att man samordnar lokala/nationelt databaser, register och
arkivhandlingar under Datainspektionen.Som man delar upp i 2 delar AU/SU :
Allmäna Uppgifter /PUL (som inhäntas innom/av mydigheter)
Skyddade Uppgifter (inhämtas via en särskild rutin) (skyddas o bevakas av FRA, MUST, SÄPO)