Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Brist på rättsläkare försenar polisutredningar.

Kategori: Allmänt

Enligt Rättsmedicinalverket är det bristen på rättsläkare som ligger bakom de längre handläggningstiderna.
Under 2018 ligger hittills snittiden på handläggningtiden vid alla former av dödsolyckor på 84,6 dagar. 2017 var snittiden 72,8 dagar. Den senaste tiden har väntetiden på ett slutgiltigt obduktionsresultat blivit allt längre. 
De största konsekvenserna drabbar de anhöriga och inblandade .
 

Hjältarna från skogsbränderna hyllades i Sveg idag

Kategori: Allmänt

Brandmän och frivilliga som arbetade vid skogsbränderna utanför Lillhärdal och Sveg i somras
hyllades med en fest idag.Det som alla så innerligt längtade efter för tre månader sedan blev det
nästan lite för mycket av idag, regnet...  Men stämningen var ändå god på Storön i Sveg där
Härjedalens kommun och Frivilliga resursgruppen hade tackfest idag för de som hjälpte till vid
släckningen av skogsbränderna i somras.
 
Källa : FRG i Kungälv
 

Sju dödsfall i svenska fjällområden i år!

Kategori: Allmänt

Under perioden 1 januari till 31 maj i år genomförde fjällräddningen 180 insatser, varav 52 insatser
skett då fjällräddningen biträtt vid efterforskningar av försvunna personer i annan terräng. Under
samma period förra året var antalet insatser 202 .
Under hela 2017 genomfördes totalt 448 räddningsinsatser. Det är åtta insatser varje vecka. 387 av
dessa skedde i fjällområdet medan resterande är insatser där fjällräddningens kompetens använts
vid eftersökningar av försvunna i andra typer av terräng.

Polisens fjällräddning  har cirka 400 fjällräddare spridda på ett 30-tal orter i fjällen.