Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

En bok från TCO Bryt tystnaden , med tanke på #MeToo

Kategori: Allmänt

Boken riktar sig till dig som är utsatt, fackligt ombud, chef eller dig som ser att någon behandlar
din kollega illa.
Ladda ner den här:
https://www.tco.se/globalassets/tco-granskar/bryt-tystnaden_w_1.0.pdf
 

Råd i vintertrafiken

Kategori: Allmänt

 

Hur kommunicerar du i en kris? #krisberedskap

Kategori: Allmänt

Operatörerna ska se till att det finns reservkraft som säkerställer att fel i extern elförsörjning
inte orsakar störningar eller avbrott i de nät eller tjänster de tillhandahåller under minst 1 timme
i tätort med minst 8 000 invånare och 4 timmar i övriga områden. Täckningen ska inte påverkas,
men kapacitet kan påverkas så att exempelvis samtal prioriteras först, sedan meddelandetjänster
och så vidare.

Om ni har fler frågor kan ni kontakta enheten för driftsäkerhet på PTS.

 Om strömmen går eller om din telefon laddar ur kan det vara en bra idé att ha extra ström i en powerbank.