Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Hur säker är din dator? Testa din dator nu med Secunia!

Kategori: AllmäntSecunia har ett gratis verktyg som heter Personal Software Inspector ...

Det är viktigt att se till att ens program är uppdaterade, speciellt om det är kritiska säkerhetshål. Cyberkriminella utnyttjar sådana här säkerhetshål för att få tillgång till datorer, sprida virus och trojaner och så vidare. Det är alltså inte bara webbläsaren som är viktig att uppdatera. Säkerhetshål upptäcks i de allra flesta typer av mjukvara.

Läs mer på :
http://secunia.com/vulnerability_scanning/

SafeTeam

Kategori: Allmänt


SafeTeam utformar, installerar och underhåller avancerad säkerhetsteknik. Genom förtroendefullt partnerskap inom säkerhet hjälper vi våra kunder till bättre trygghet och lönsamhet.

Vi erbjuder allt från enskilda produkter till kompletta säkerhetslösningar. Vårt kompetensområde är brett, vilket ger oss möjlighet att möta våra kunders alla säkerhetsbehov inom låssystem, inbrottsskydd, larm och övervakning, brandskydd, dörrautomatik och fastighetsfilm.

Vi finns på sex orter runt om i Sverige. Där vi inte finns har vi avtal med lokala säkerhetspartners, vilket gör vår serviceorganisation rikstäckande.

http://staus.phosworks.se/ShowMovie/?id=a3e31571-2d8d-4d02-b3a2-efe93aa73c0e