Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Elsäkerhetsverkets stor granskning av farliga laddare

Kategori: Allmänt

Elsäkerhetsverket har i samband med kontroller upptäckt allvarliga brister i USB-laddare.
Nu har de startat en omfattande granskning för att få en bild av hur stort problemet är med
de farliga laddarna.                        
I de anmälningar om farliga laddare som kommit in till Elsäkerhetsverket fördelar sig ungefär
50 procent som handlar om brand/brandtillbud, 20 procent som handlar om elchocker och
30 procent på övriga orsaker.
 
Läs mer på :
https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2017/mars/stor-granskning-av-farliga-laddare/

De tar betalt för gratistjänster #radron @radron.se

Kategori: Allmänt

Att företag tar betalt för gratistjänster är inte alls ovanligt, men inte heller olagligt.
Det viktiga är att man inte ger sken av att tjänsten är bättre än vad den egentligen
är, till exempel att man är skyddad mot att bli id-kapad när man inte är det, säger
Maria Wiezell.
 
Läs mer på : .http://www.radron.se/artiklar/de-tar-betalt-for-gratistjanster/
 

Varje år håller Brandkåren Attunda öppet hus 2017

Kategori: Allmänt

 
Varje år håller Brandkåren Attunda öppet hus på sina olika brandstationer. Ta med hela
familjen och besök oss! Tillsammans skapar vi det olycksfria samhället.
På våra brandstationer kommer du ha chansen att titta på våra brandbilar, prova på att spruta
vatten med brandslang samt delta i roliga och lärorika aktiviteter tillsammans med Brandkåren Attunda.

Ta chansen att ställa dina frågor till våra brandpersonal och tävla i vår tipspromenad.

Läs mer på : https://www.brandkaren-attunda.se/privatperson/information/oppet-hus/