Bättre stöd till livsstilsförändringar skulle förebygga hjärtinfarkter och därmed rädda liv.

Hjärtregistret Swedehearts statistik visar att endast 12 procent av de som drabbats av en hjärtinfarkt får bukt med alla fyra riskfaktorer för att undvika att drabbas av en ny infarkt: rökstopp, blodtryck, blodfetter och motion.

Samtidigt visar nu ny svensk forskning att fyra av fem hjärtinfarkter hos män kan undvikas om man gör livsstilsförändringar.

#Världshjärtdagen 2014!

Allmänt Kommentera
Bättre stöd till livsstilsförändringar skulle förebygga hjärtinfarkter och därmed rädda liv.

Hjärtregistret Swedehearts statistik visar att endast 12 procent av de som drabbats av en hjärtinfarkt får bukt med alla fyra riskfaktorer för att undvika att drabbas av en ny infarkt: rökstopp, blodtryck, blodfetter och motion.

Samtidigt visar nu ny svensk forskning att fyra av fem hjärtinfarkter hos män kan undvikas om man gör livsstilsförändringar.

Den 28 september 1994 förliste fartyget Estonia på väg från Tallinn mot Stockholm. Av
de 989 personerna ombord miste 852 livet ...

Den 28 september 1994 förliste fartyget Estonia.

Allmänt Kommentera
Den 28 september 1994 förliste fartyget Estonia på väg från Tallinn mot Stockholm. Av
de 989 personerna ombord miste 852 livet ...
Ring alltid larmnumret 112 om du eller någon annan råkar ut för en nödsituation som kräver
omedelbar hjälp av ambulans, räddningstjänst eller polis.
Läs mer på vad som gäller på:

Ring alltid 112 i en nödsituation

Allmänt Kommentera
Ring alltid larmnumret 112 om du eller någon annan råkar ut för en nödsituation som kräver
omedelbar hjälp av ambulans, räddningstjänst eller polis.
Läs mer på vad som gäller på: