Datasäkerheten på Facebook har igen fått sig en törn. Den kanadensiske datasäkerhetsexperten Ron Bowes publicerade på onsdagen en lista som innehöll hundra miljoner Facebook-användares personliga uppgifter på internet

Läs mer på :
http://www.vasabladet.fi/Story/?linkid=121505

Uppgifter läckte ut från Facebook

Allmänt Kommentera

Datasäkerheten på Facebook har igen fått sig en törn. Den kanadensiske datasäkerhetsexperten Ron Bowes publicerade på onsdagen en lista som innehöll hundra miljoner Facebook-användares personliga uppgifter på internet

Läs mer på :
http://www.vasabladet.fi/Story/?linkid=121505

Vi publicerar nyhetshändelser och bilder med utgångspunkt från norrort och Roslagen.
Verksamheten bedrivs på “övrig tid” i dagsläget.
Webbplatsen är till viss del under uppbyggnad, det ska snyggas till lite här och var så snart vi hinner.Vårt material förekommer också hos Wighs med vårt tillstånd. Det är vi som har upphovsrätten till publicerat material om inget annat anges.
http://www.breakingnews.se/

Breakingnews.se

Allmänt Kommentera

Vi publicerar nyhetshändelser och bilder med utgångspunkt från norrort och Roslagen.
Verksamheten bedrivs på “övrig tid” i dagsläget.
Webbplatsen är till viss del under uppbyggnad, det ska snyggas till lite här och var så snart vi hinner.Vårt material förekommer också hos Wighs med vårt tillstånd. Det är vi som har upphovsrätten till publicerat material om inget annat anges.
http://www.breakingnews.se/


Detta är en bluffaktura:

-Faktura utan att ni haft kontakt med företaget.

-Faktura utan att ni haft kontakt med företaget men produkt eller tjänst har levererats.

-Faktura där ni haft kontakt med företaget men ingen produkt eller tjänst har levererats.

-Faktura där priset inte överensstämmer med överenskommelse.

-Faktura där andra villkor inte överensstämmer med överenskommelse.

-Faktura där tjänsten inte fungerar enligt överenskommelse.

-Faktura där jag anser mig vilseledd på annat sätt än ovan.

-Erbjudande som utformats som en faktura.

Källa: Varningsinfo i Sverige AB

Högsäsong för bluffakturor - så skyddar du dig

Allmänt Kommentera

Detta är en bluffaktura:

-Faktura utan att ni haft kontakt med företaget.

-Faktura utan att ni haft kontakt med företaget men produkt eller tjänst har levererats.

-Faktura där ni haft kontakt med företaget men ingen produkt eller tjänst har levererats.

-Faktura där priset inte överensstämmer med överenskommelse.

-Faktura där andra villkor inte överensstämmer med överenskommelse.

-Faktura där tjänsten inte fungerar enligt överenskommelse.

-Faktura där jag anser mig vilseledd på annat sätt än ovan.

-Erbjudande som utformats som en faktura.

Källa: Varningsinfo i Sverige AB