Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Den bästa branden är den som aldrig startar! #TänkFörebyggande2018

Kategori: Allmänt

Bränder går att förebygga. Att ha rätt utrustning där hemma är viktigt, men det är också helt nödvändigt med kunskap. Prata med dina nära och kära. Har du barn? Låt dem vara med och tända och släcka levande ljus. Förklara hur de ska göra om de upptäcker att det brinner. Och se till att alla hemma vet hur man använder brandfilt och brandsläckare.
 
#TänkFörebyggande2018
 
Du som privatperson hittar information riktad till dig här.

Sveriges största Brandövning!

Kategori: Allmänt

Kampanjens budskap är att vi ska se över vårt brandskydd i hemmet samt ÖVA. Brandskyddsföreningen Dalarna stöttar kampanjen då det är viktigt att vi ser över vårt brandskydd och övar i hemmiljö eftersom de flesta dödsbränder inträffar i hemmen.
 
Läs mer på www.sverigesstorstabrandovning.se.  På sidan finns också en steg-för-steg-övning att använda hemma.

Brandkåren Attunda Säkerhet på isen!

Kategori: Allmänt