Forskningsprojekt 

Här presenteras forskningsresultat och information om de projekt som pågår tack vare bidrag från barnolycksfallsfonden. Här hittar du även blanketter för forskningsanslag, rapporter och annat.

Läs mer på:
http://www.barnolycksfallsfonden.se/bof/Page15557.html

Barnolyckfallsfonden.se

Allmänt Kommentera


Forskningsprojekt 

Här presenteras forskningsresultat och information om de projekt som pågår tack vare bidrag från barnolycksfallsfonden. Här hittar du även blanketter för forskningsanslag, rapporter och annat.

Läs mer på:
http://www.barnolycksfallsfonden.se/bof/Page15557.html

Stjärtlappar, pulkor, tefat och snowracer är alla förknippade med roliga lekar i snön.
Men om man inte ser upp kan det gå illa.Varje år skadar sig nästan 3 000 barn så
allvarligt i pulkabacken att de behöver uppsöka ett akutsjukhus

Läs mer på:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8598053.ab

3 000 barn akutvårdas efter pulkaolyckor – varje år !!!

Allmänt Kommentera

Stjärtlappar, pulkor, tefat och snowracer är alla förknippade med roliga lekar i snön.
Men om man inte ser upp kan det gå illa.Varje år skadar sig nästan 3 000 barn så
allvarligt i pulkabacken att de behöver uppsöka ett akutsjukhus

Läs mer på:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8598053.ab