Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Top 15 Indicators Of Compromise

Kategori: Allmänt

 
  
Unusual account behaviors, strange network patterns, unexplained configuration changes,
and odd files on systems can all point to a potential breach?
In the quest to detect data breaches more quickly, indicators of compromise can act as important breadcrumbs for security pros watching their IT environments. Unusual activity on the network or odd clues on systems can frequently help organizations spot attacker activity on systems more quickly so that they can either prevent an eventual breach from happening -- or at least stop it in its earliest stages.

According to the experts, here are some key indicators of compromise to monitor (in no particular order):

Read more by Ericka Chickowski:

 

 

Säkerhetsboken 3.0

Kategori: Allmänt

De Sju Stegen....

Kategori: Allmänt

Stöld av identitet och användande av ogiltiga betalningsmedel är två brott som ökar betänkligt, vilket är en oroväckande utveckling. Denna webbplats innehåller information som hjälper dig att göra kontrollerna på ett strukturerat sätt, mer känt som De sju stegen.