Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Lek inte med elden! Här följer våra 5 bästa tips för att prata med barn om bränder.

Kategori: Allmänt

1. Ta tag i saken
2. Var lyhörd – inte auktoritär
3. Informera om risker
4. Lär ut släckning och larmning
5. Ha gemensamma brandövningar
Läs mer på :https://www.brandskyddsforeningen.se/sommar/med-barnen/
 

SSF Stöldskyddsföreningen Inbrottstestet

Kategori: Allmänt

Hur inbrottssäker är du? Gör vårt test så får du veta om du är inbrottstjuvens favorit eller
hens värsta mardröm! 
Gör test på : 
https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/sakerhetsradgivning-for-privatpersoner/inbrottstestet2/#

Brott riktade mot äldre personer med nedsatt motståndskraft pga. fysiskt eller psykiskt funktionshinder kallas #åldringsbrott

Kategori: Allmänt

Det finns tjuvar som specialiserar sig på stölder och bedrägerier mot äldre. Brotten begås
både i hemmet och vid ex. bankomaten. Ta del av våra råd om hur du och dina närstående
kan skydda er. Oftast handlar det om stölder eller bedrägerier. Minimera risken att drabbas 
ta del av dessa tips och råd.
Lås ytterdörren
Kontrollera hembesök Släpp bara in människor du känner – och begär legitimation av okända
Förvara inte stora summor kontanter hemma
Var försiktig med dina person- och bankuppgifter
Bär plånbok och värdesaker nära kroppen