Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Skärpta kontroller vid skolstart.

Kategori: Allmänt

Under vecka 34 satsar polisen extra på att kontrollera hastigheten. Polisen kommer framför
allt stå där det lokalt är allra viktigast att hålla hastigheten, antingen för att det är många
oskyddade trafikanter eller för att trafikmiljön på annat sätt är extra osäker. Insatsveckan
är gemensam för hela Europa.
Bara 44 procent höll farten på 40-sträckorna, jämfört med 72 procent på 70-sträckorna, enligt
mätningar som NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, gjort. Och även
mycket små överträdelser påverkar trafiksäkerheten.

Brandskydd för studenter

Kategori: Allmänt

De flesta som börjar studera på högskolor och universitet flyttar till sin första egna boende.
Det är viktigt att man skaffar brandskyddsutrustning som brandvarnare, brandsläckare och
brandfilt, men också att man blir medveten om vad man ska göra om det börjar brinna.
Läs mer på: http://www.brandskyddsforeningen.se/i-hemmet/brandskydd-for-studenter
 

Stöd hemlösa - Hjälp till nytt liv‎ ,nu när hösten är på gång!

Kategori: Allmänt