Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Dax igen #Earthhour2015 :O)

Kategori: Allmänt

 

Dags att öppna sommarstället för säsongen?

Kategori: Allmänt

Stiftelsen Tryggare Sverige

Kategori: Allmänt

Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non govern­mental organiza­tion)
som drivs i form av en allmän­nyttig stiftelse av folk­rörelse­karaktär. Syftet är att för­bättra situa­­tion­en
för dem som drabbas av brott. En viktig del i detta arbete är att till­säkra att brotts­drabb­ade får sina
grund­lägg­ande mänsk­liga rättig­heter till­go­do­sedda för att på så sätt stärka dem så att de kan undvika
att hamna i en offerroll.  Läs mer på: http://tryggaresverige.org/