Brandskyddsbanken är Brandskyddsföreningens plattform för information, utbildning,
goda råd, filmer och annat material om brandsäkerhet och brandskydd.
 

Gratisutbildningen Brandsäkerhet i hemmet

Allmänt Kommentera
Brandskyddsbanken är Brandskyddsföreningens plattform för information, utbildning,
goda råd, filmer och annat material om brandsäkerhet och brandskydd.
 
Den privatperson eller juridiska person som via direktmarknadsföring blivit föremål för en aktivitet
som kan anses vara oetisk eller på annat sätt kan anses strida mot god sed, kan göra en skriftlig
anmälan om detta till DM-nämnden.
 
 

Anmälan till DM-nämnden.

Allmänt Kommentera
Den privatperson eller juridiska person som via direktmarknadsföring blivit föremål för en aktivitet
som kan anses vara oetisk eller på annat sätt kan anses strida mot god sed, kan göra en skriftlig
anmälan om detta till DM-nämnden.
 
 
 Bjud inte hem tjuven :
 Berätta inte för alla att du reser hemifrån. 

Skriv inte på Facebook, Instragram, Twitter eller andra sociala medier att du reser bort.

 Aktivera inte frånvarobesked på din privata mejladress.

 Berätta inte på telefonsvararen att hemmet är tomt.

Bjud inte hem tjuven!

Allmänt Kommentera
 Bjud inte hem tjuven :
 Berätta inte för alla att du reser hemifrån. 

Skriv inte på Facebook, Instragram, Twitter eller andra sociala medier att du reser bort.

 Aktivera inte frånvarobesked på din privata mejladress.

 Berätta inte på telefonsvararen att hemmet är tomt.