Ihållande värme kan medföra olika stora risker för olika individer beroende på deras hälsotillstånd.
Grupper med nedsatt förmåga att reglera kroppstemperaturen eller att reagera på risker är särskilt
sårbara. Riskgrupperna vid värmebölja är:
  • Äldre
  • Kroniskt sjuka
  • Personer med funktionsnedsättning
  • Små barn och gravida
  • Personer som tar medicin.

Förebyggande insatser bör riktas mot de grupper som har den största sårbarheten.

Läs mer på : https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/varmeboljor/

#Folkhälsomyndigheten beredskap vid värmebölja

Allmänt Kommentera
Ihållande värme kan medföra olika stora risker för olika individer beroende på deras hälsotillstånd.
Grupper med nedsatt förmåga att reglera kroppstemperaturen eller att reagera på risker är särskilt
sårbara. Riskgrupperna vid värmebölja är:
  • Äldre
  • Kroniskt sjuka
  • Personer med funktionsnedsättning
  • Små barn och gravida
  • Personer som tar medicin.

Förebyggande insatser bör riktas mot de grupper som har den största sårbarheten.

Läs mer på : https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/varmeboljor/

Ny statistik från #SOSAlarm visar att det inträffat ovanligt många skogsbränder under årets
första halva. En tillbakablick i statistiken visar att såväl mängden bränder som ytan skog som
brunnit i Sverige minskat kraftigt under de senaste decennierna.
 
För att exemplifiera: I dag utbryter ungefär 3 000 skogsbränder årligen. Motsvarande antal
under 1970-talet var omkring 6 000.
 
Källa :#SOSAlarm

Ovanligt många skogsbränder i år – men minskar över tid

Allmänt Kommentera
Ny statistik från #SOSAlarm visar att det inträffat ovanligt många skogsbränder under årets
första halva. En tillbakablick i statistiken visar att såväl mängden bränder som ytan skog som
brunnit i Sverige minskat kraftigt under de senaste decennierna.
 
För att exemplifiera: I dag utbryter ungefär 3 000 skogsbränder årligen. Motsvarande antal
under 1970-talet var omkring 6 000.
 
Källa :#SOSAlarm
Ha dina personliga tillhörigheter nära dig
Dela inte taxi med någon på väg från flygplatsen
Ha inte med dig en stor summa pengar genom säkerhetskontrollen
Bli en i mängden /inte sticker ut ur mängden
Lämna kopior på din resväg hos någon där hemma
Skaffa en reseförsäkring
Drick inte för mycket på flygplatsen
 
 
 
 

Säkerhetstips du aldrig bör ignorera på flygplatsen

Allmänt Kommentera
Ha dina personliga tillhörigheter nära dig
Dela inte taxi med någon på väg från flygplatsen
Ha inte med dig en stor summa pengar genom säkerhetskontrollen
Bli en i mängden /inte sticker ut ur mängden
Lämna kopior på din resväg hos någon där hemma
Skaffa en reseförsäkring
Drick inte för mycket på flygplatsen