Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

ILO för Världsdagen för arbetsmiljö 2015

Kategori: Allmänt

Varje år anmäls cirka 22 000 bostadsinbrott

Kategori: Allmänt

 
Av dessa klaras ungefär fem procent upp i den meningen att en gärningsperson kan knytas till brottet. Konsekvensen av detta blir att den drabbade varken får brottet uppklarat eller får tillbaka stulet gods.
Många drabbade blir dessutom utan hjälp och stöd efter inbrottet. Det vill vi ändra på! Tillsammans med säkerhetsföretaget Eurosafe har vi därför utvecklat en ny tjänst för att förebygga och hantera inbrott.

Förenade Bolag – trygghet i tuffa tider

Kategori: Allmänt

Förenade Bolag är ett av Sveriges största enskilda nätverk av företag som tillsammans
säger nej till bluffakturor. Arbetet sker dels förebyggande med att varna för aktiva företag,
dels retroaktivt med att hjälpa dig om din verksamhet drabbas. Vi samverkar med
brottsbekämpande myndigheter och delar vår unika kunskap i frågan kring fakturabedrägerier
till berörda organisationer och landets alla företag.