Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Uppstart Första insatsperson (FIP) i Sigtuna

Kategori: Allmänt

Den 25 oktober startas Första insatsperson (FIP) på brandstationen i Sigtuna och bemannas
med Första insatsbefäl (FIB). FIP åker direkt till olycksplatsen och är därför på plats snabbare
för att göra de första viktiga åtgärderna på skadeplatsen.
Läs mer på :
https://www.brandkaren-attunda.se/nyheter/uppstart-forsta-insatsperson-fip-i-sigtuna/
 

#Nohate – för dig som vill förebygga näthat bland unga

Kategori: Allmänt

Rasistiska och sexistiska budskap, elakheter, trakasserier och mobbning har blivit en ovälkommen del av livet på nätet för många. Särskilt utsatta är barn och unga. För att stärka dem och ge dem verktyg att hantera och motverka näthat, driver Statens medieråd kampanjen No Hate Speech Movement.
Läs mer på : http://www.nohate.se/
 

Nätattacker som påverkat flera myndigheters webbplatser

Kategori: Allmänt

MSB arbetar med att åtgärda problematiken och följer händelsen. MSB samverkar med flera samhällsviktiga funktioner för att säkerställa att viktiga system inte påverkar allmänheten.

Kvällens nätattacker var riktade mot ett amerikanskt företag, DynDNS som tillhandahåller tjänster som behövs för att man ska kunna nå olika webbplatser och webbtjänster.

Läs mer på MBS :https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/MSB-foljer-problematiken-med-natattacker-som-paverkat-flera-myndigheters-webbplatser/