Den 25 oktober startas Första insatsperson (FIP) på brandstationen i Sigtuna och bemannas
med Första insatsbefäl (FIB). FIP åker direkt till olycksplatsen och är därför på plats snabbare
för att göra de första viktiga åtgärderna på skadeplatsen.
Läs mer på :
https://www.brandkaren-attunda.se/nyheter/uppstart-forsta-insatsperson-fip-i-sigtuna/
 

Uppstart Första insatsperson (FIP) i Sigtuna

Allmänt Kommentera
Den 25 oktober startas Första insatsperson (FIP) på brandstationen i Sigtuna och bemannas
med Första insatsbefäl (FIB). FIP åker direkt till olycksplatsen och är därför på plats snabbare
för att göra de första viktiga åtgärderna på skadeplatsen.
Läs mer på :
https://www.brandkaren-attunda.se/nyheter/uppstart-forsta-insatsperson-fip-i-sigtuna/
 
Rasistiska och sexistiska budskap, elakheter, trakasserier och mobbning har blivit en ovälkommen del av livet på nätet för många. Särskilt utsatta är barn och unga. För att stärka dem och ge dem verktyg att hantera och motverka näthat, driver Statens medieråd kampanjen No Hate Speech Movement.
Läs mer på : http://www.nohate.se/
 

#Nohate – för dig som vill förebygga näthat bland unga

Allmänt Kommentera
Rasistiska och sexistiska budskap, elakheter, trakasserier och mobbning har blivit en ovälkommen del av livet på nätet för många. Särskilt utsatta är barn och unga. För att stärka dem och ge dem verktyg att hantera och motverka näthat, driver Statens medieråd kampanjen No Hate Speech Movement.
Läs mer på : http://www.nohate.se/
 

MSB arbetar med att åtgärda problematiken och följer händelsen. MSB samverkar med flera samhällsviktiga funktioner för att säkerställa att viktiga system inte påverkar allmänheten.

Kvällens nätattacker var riktade mot ett amerikanskt företag, DynDNS som tillhandahåller tjänster som behövs för att man ska kunna nå olika webbplatser och webbtjänster.

Läs mer på MBS :https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/MSB-foljer-problematiken-med-natattacker-som-paverkat-flera-myndigheters-webbplatser/

Nätattacker som påverkat flera myndigheters webbplatser

Allmänt Kommentera

MSB arbetar med att åtgärda problematiken och följer händelsen. MSB samverkar med flera samhällsviktiga funktioner för att säkerställa att viktiga system inte påverkar allmänheten.

Kvällens nätattacker var riktade mot ett amerikanskt företag, DynDNS som tillhandahåller tjänster som behövs för att man ska kunna nå olika webbplatser och webbtjänster.

Läs mer på MBS :https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/MSB-foljer-problematiken-med-natattacker-som-paverkat-flera-myndigheters-webbplatser/