Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Störningar i polisens kommunikation (Rakel) – utreder sabotage.

Kategori: Allmänt

Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare
inom samhällsviktiga verksamheter. Systemet har en unikt hög driftsäkerhet, täckning i hela
Sverige och används av fler än 500 organisationer.
 
Läs mer på : https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Rakel/Om-Rakel/Vad-ar-Rakel/
 

Försvaret öppnar tipslinje för allmänheten

Kategori: Allmänt

Både Säkerhetspolisen (SÄPO) och Försvarsmakten gör bedömningen att det pågår ständigt
främmande underrättelseinhämtning mot Sverige och svenska intressen. Det krävs att samhället
gemensamt tar ett aktivt ansvar för att vi tillsammans ska kunna förebygga och förhindra s
äkerhetshotande verksamhet.
Läs mer på :http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/09/militarregion-syds-tipslinje/
Kanske skulle Försvarsmakten ha ett kort nr som blåljusområden : Tex 11515 ?

Anmäl Telefonförsäljare - DM-nämnden

Kategori: Allmänt

http://dm-namnden.org/att-gora-en-anmalan/