Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Brandsäkerhet under jul

Kategori: Allmänt

Genom att ha koll och rätt utrustning hemma, kan du undvika att en olycka sker. Se till att brandskydda
ditt hem med brandvarnare, handbrandsläckare och brandfilt.
Fler brandsäkra tips och råd under jul

Better Safe Than Sorry ...Preventing a Tragedy Årets Julklapp 2015

Kategori: Allmänt

 

Källkritik i sociala medier Tack för detta skolverket!

Kategori: Allmänt

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/sociala-medier