Att agera rätt om det börjar brinna är en livsviktig kunskap. Hur agerar du?
Här kan du se filmer och ladda ner filmerna som filer till din hårddisk så att du kan titta på filmerna utan åtkomst till Internet.

http://www.msb.se/sv/Forebyggande/Sakerhet-hem--fritid/Brandskydd-i-hemmet/Filmer-om-brandskydd/

Filmer om brandskydd

Allmänt Kommentera

Att agera rätt om det börjar brinna är en livsviktig kunskap. Hur agerar du?
Här kan du se filmer och ladda ner filmerna som filer till din hårddisk så att du kan titta på filmerna utan åtkomst till Internet.

http://www.msb.se/sv/Forebyggande/Sakerhet-hem--fritid/Brandskydd-i-hemmet/Filmer-om-brandskydd/