När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.
För att veta vad som gäller den dag du ska elda eller grilla kan du ringa våra automatiska telefonsvarare för information.

Storstockholms brandförsvars region: 08-454 83 39.

ELDNINGSFÖRBUD: På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen i Stockholms län

Allmänt Kommentera
När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.
För att veta vad som gäller den dag du ska elda eller grilla kan du ringa våra automatiska telefonsvarare för information.

Storstockholms brandförsvars region: 08-454 83 39.
Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap är 6 veckor lång och består av två kurser:
  • Kurs 1, Kommunal räddningstjänst, 2+1 veckor
  • Kurs 2, Räddningsinsatsen, 3 veckor

Anmälan ska göras för båda kurserna samtidigt. Anmälan sker enligt principen "först till kvarn". OBS! Kursen kan bli fullbokad före sista anmälningsdag.

Om kursen är fulltecknad så kan du anmäla dig till en reservkö.

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap - #Grib

Allmänt Kommentera
Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap är 6 veckor lång och består av två kurser:
  • Kurs 1, Kommunal räddningstjänst, 2+1 veckor
  • Kurs 2, Räddningsinsatsen, 3 veckor

Anmälan ska göras för båda kurserna samtidigt. Anmälan sker enligt principen "först till kvarn". OBS! Kursen kan bli fullbokad före sista anmälningsdag.

Om kursen är fulltecknad så kan du anmäla dig till en reservkö.