Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Så blir studentflaket säkert !

Kategori: Allmänt

Normalt sett är det förbjudet att färdas på flak eller släp. Men vid studentfirande kan korta
tillfälliga transporter vara tillåtna om vissa säkerhetskrav är uppfyllda.
De krav som gäller för att köra studentflak och deras konstruktion finns på Transportstyrelsens webbplats. Det kan också finnas lokala bestämmelser  där du bor för studentflak och vem som kan vara flakvärd.

Tre tips till flakvärdar

  • Flakvärden längst fram måste ha direktkontakt med föraren hela tiden för att kunna stanna på en gång om någon ramlar av.
  • Se till att ingen kastar ut föremål bland folk runtomkring som kan ta skada. Då blir klassen på flaket inte populär bland åskådarna.
  • Flakvärden ska vara aktiv och agera på sådant som är riskfyllt beteende under hela färden.

Bedrägeri kan innebära att du blir lurad av en gärningsperson som leder till ekonomisk skada för dig.

Kategori: Allmänt

Bedrägeri - Lagar och fakta

Exempel på bedrägeri är när en gärningsperson skickar bluffakturor eller lurar någon att göra en dålig investering.

Bedrägeri / Så säger lagen

För bedrägeri är straffet fängelse i högst två år. För grovt bedrägeri är straffet fängelse i lägst sex månader och högst sex år. För bedrägligt beteende är straffet böter eller fängelse i högst sex månader.

Läs mer på : https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Bedrageri/?id=&epslanguage=sv

Varning för bluffmejl från Skatteverket !

Kategori: Allmänt

I ett bluffmejl som är i omlopp uppmanas mottagaren att öppna en zipfil och fylla i kontouppgifter.

Skatteverket är inte avsändare.Skatteverkets råd är att inte öppna filen och att radera mejlet !!!