Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Vi måste sluta peka finger - Det hjälper inte! #Terrorbrott eller motsv.

Kategori: Allmänt

Att politikerna ,mediabolag,tidningar med flera pekar och säger ”det är ert fel” mot olika
mydigheter mm, och vill ställa dessa tillsvars hjälper inte vid terrorbrott eller motsv .
Att upptäcka en ensam gärningsman , är som att hitta en nål i en höstack . Fast attt olika 
myndigheter har olika verktyg att arbeta med , måste de följa lagar och förordningar.
Nu måste vi  (alla goda krafter) lösa det här tillsammans –  för alla medborgares bästa.
 
Politiker via blocköverskridande överenskommelse.
Mediabolag mm,om ni har någon information lämna över den skyndsamt till rättsväsendet.
 
Ansvaret är allas. Ditt och mitt. Det är dags att fokusera på vad vi själva kan göra, inte peka finger.
 

Svenska Judoförbundet och AFA försäkring Samverkan för ökad fallkompetens

Kategori: Allmänt

Svenska Judoförbundet och AFA försäkring inleder ett unikt samarbete för att minska
personligt lidande och kostnader i samband med fallolyckor. Med särskilt utbildade
fallinstruktörer så kommer arbetsgivare att erbjudas fallpreventiva träningsprogram
för att öka fallkompetensen i svenskt näringsliv.
 
Att ramla och falla är den vanligaste orsaken till allvarliga arbetsplatsolyckor. Nästan fyra av
tio allvarliga olyckor är en fallolycka. Och hälften
av de olyckorna leder till någon grad av medicinsk invaliditet.
 
http://judo.se/2018/01/samverkan-for-okad-fallkompetens/

#Issäkerhetsrådet

Kategori: Allmänt

På issäkerhet.se har vi samlat allt du behöver veta om is. Du hittar information om olika istyper,

hur du räddar dig själv och andra, vilken utrustning som är nödvändig och många användbara

tips om hur du bör agera när du vistas på is.

Läs mer

Kontakt Issäkerhetsrådet

Jan Insulander, Projektledare Issäkerhetsrådet, 070-5941596 

Mikael Olausson, Områdesansvarig Säkerhet, Svenska Livräddningssällskapet, 08-120 102 45, mikael.olausson@sls.a.se