Nu finns det många vackra isar runt om i landet och du kanske ska ge dig ut på en tur?
Ta med en kompis det är din bästa din bästa livförsäkring.
Här är också tips på viktig utrustning:
•Isdubbar
•Ispik
•Räddningslina
•Flythjälp...
•Mobiltelefon
Läs mer på www.dinsakerhet.se/issakerhet
 

Is Säkerhet 2016

Allmänt Kommentera
Nu finns det många vackra isar runt om i landet och du kanske ska ge dig ut på en tur?
Ta med en kompis det är din bästa din bästa livförsäkring.
Här är också tips på viktig utrustning:
•Isdubbar
•Ispik
•Räddningslina
•Flythjälp...
•Mobiltelefon
Läs mer på www.dinsakerhet.se/issakerhet
 
Det här informationsmaterialet vänder sig till dig som äger och förvaltar flerfamiljshus och
har ansvar för fastigheternas värmeförsörjning.Vid ett längre elavbrott gäller det att ha
förberett åtgärder som gör attde boende kan stanna kvar så länge som möjligt i sina hem.
Du hittar information om utkylningstider och får tips om vad du som
fastighetsägare kan göra för att förbereda dina fastigheter inför en störning
i värmeförsörjningen.
Läs mer på : http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2015/manga-hushall-daligt-forberedda-for-elavbrott/
 
 
 

Har du beredskap för ett längre elavbrott?

Allmänt Kommentera
Det här informationsmaterialet vänder sig till dig som äger och förvaltar flerfamiljshus och
har ansvar för fastigheternas värmeförsörjning.Vid ett längre elavbrott gäller det att ha
förberett åtgärder som gör attde boende kan stanna kvar så länge som möjligt i sina hem.
Du hittar information om utkylningstider och får tips om vad du som
fastighetsägare kan göra för att förbereda dina fastigheter inför en störning
i värmeförsörjningen.
Läs mer på : http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2015/manga-hushall-daligt-forberedda-for-elavbrott/
 
 
 
Bor du i villa, kedjehus eller radhus? Vet alla i familjen vad ni ska göra om det börjar brinna
hemma och ni måste ta er ut? Gör gärna en utrymningsplan och se till att ni har bestämt en
återsamlingsplats. Öva sedan på att utrymma.

Bor du i villa, kedjehus eller radhus?

Allmänt Kommentera
Bor du i villa, kedjehus eller radhus? Vet alla i familjen vad ni ska göra om det börjar brinna
hemma och ni måste ta er ut? Gör gärna en utrymningsplan och se till att ni har bestämt en
återsamlingsplats. Öva sedan på att utrymma.