Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Is Säkerhet 2016

Kategori: Allmänt

Nu finns det många vackra isar runt om i landet och du kanske ska ge dig ut på en tur?
Ta med en kompis det är din bästa din bästa livförsäkring.
Här är också tips på viktig utrustning:
•Isdubbar
•Ispik
•Räddningslina
•Flythjälp...
•Mobiltelefon
Läs mer på www.dinsakerhet.se/issakerhet
 

Har du beredskap för ett längre elavbrott?

Kategori: Allmänt

Det här informationsmaterialet vänder sig till dig som äger och förvaltar flerfamiljshus och
har ansvar för fastigheternas värmeförsörjning.Vid ett längre elavbrott gäller det att ha
förberett åtgärder som gör attde boende kan stanna kvar så länge som möjligt i sina hem.
Du hittar information om utkylningstider och får tips om vad du som
fastighetsägare kan göra för att förbereda dina fastigheter inför en störning
i värmeförsörjningen.
Läs mer på : http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2015/manga-hushall-daligt-forberedda-for-elavbrott/
 
 
 

Bor du i villa, kedjehus eller radhus?

Kategori: Allmänt