OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader.
Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.
Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag
till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.
 

OVK, obligatorisk ventilationskontroll

Allmänt Kommentera
OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader.
Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.
Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag
till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.
 
Skyddsombudet har stoppat allt ensamarbete för väktare. Anledningen är att vakterna
utsätts för allvarliga incidenter nästan varje dag. De hotas med knivar, pistoler
och hundar i sitt arbete.

Brist på poliser

Men polisen håller inte med om den dystra bild som målas upp, väktare som fått vänta timtal betraktas som undantag. Och att kommunen måste kalla in väktare för att upprätthålla ordningen ser man inte som något udda.

 

Väktarnas ensamjobb stoppat :O)

Allmänt Kommentera
Skyddsombudet har stoppat allt ensamarbete för väktare. Anledningen är att vakterna
utsätts för allvarliga incidenter nästan varje dag. De hotas med knivar, pistoler
och hundar i sitt arbete.

Brist på poliser

Men polisen håller inte med om den dystra bild som målas upp, väktare som fått vänta timtal betraktas som undantag. Och att kommunen måste kalla in väktare för att upprätthålla ordningen ser man inte som något udda.