Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Visste du att det är spisen som är den vanligaste brandorsaken i köket?

Kategori: Allmänt

En vanlig orsak till brand är bortglömda spisplattor. Ett tomt kokkärl, eller med mat i som glöms bort på en påslagen platta s.k "torrkokning" är också vanligt.

Lär dig mer hur du kan förebygga bränder vid spisen: ...
http://www.dinsakerhet.se/brand/Forebygga-brander/spisen/

 

BUS – verktyg som kan mäta mognad i en verksamhets brandskydd

Kategori: Allmänt

BUS : Det står för Brandkompetensutvecklingsschema och BUS är ett verktyg för att bedöma hur långt en organisation kommit på väg mot ett fungerande brandskydd, det vill säga kvalitén på det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). 
 
Läs mer på MSB eller ladda ner PDF:

Hälsokontroll för datorn?

Kategori: Allmänt