En vanlig orsak till brand är bortglömda spisplattor. Ett tomt kokkärl, eller med mat i som glöms bort på en påslagen platta s.k "torrkokning" är också vanligt.

Lär dig mer hur du kan förebygga bränder vid spisen: ...
http://www.dinsakerhet.se/brand/Forebygga-brander/spisen/

 

Visste du att det är spisen som är den vanligaste brandorsaken i köket?

Allmänt Kommentera
En vanlig orsak till brand är bortglömda spisplattor. Ett tomt kokkärl, eller med mat i som glöms bort på en påslagen platta s.k "torrkokning" är också vanligt.

Lär dig mer hur du kan förebygga bränder vid spisen: ...
http://www.dinsakerhet.se/brand/Forebygga-brander/spisen/

 
BUS : Det står för Brandkompetensutvecklingsschema och BUS är ett verktyg för att bedöma hur långt en organisation kommit på väg mot ett fungerande brandskydd, det vill säga kvalitén på det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). 
 
Läs mer på MSB eller ladda ner PDF:

BUS – verktyg som kan mäta mognad i en verksamhets brandskydd

Allmänt Kommentera
BUS : Det står för Brandkompetensutvecklingsschema och BUS är ett verktyg för att bedöma hur långt en organisation kommit på väg mot ett fungerande brandskydd, det vill säga kvalitén på det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). 
 
Läs mer på MSB eller ladda ner PDF:
Försäkra dig om att säkerheten på din dator är tillräcklig. Kör en snabb och enkel hälsokontroll,
så fort den är klar får du rekommendationer på hur du kan lösa eventuella brister.
 
Läs mer på:
 

Hälsokontroll för datorn?

Allmänt Kommentera
Försäkra dig om att säkerheten på din dator är tillräcklig. Kör en snabb och enkel hälsokontroll,
så fort den är klar får du rekommendationer på hur du kan lösa eventuella brister.
 
Läs mer på: