Det här är UD:s uppgift vid dödsfall utomlands:

Hjälpa till med identifiering och se till att anhöriga blir informerade.

Att ha samband med eventuellt försäkringsbolag och de anhöriga inför hemtransport av kvarlevorna.

Utfärda de officiella dokument som krävs för registrering av dödsfallet hos Skatteverket samt för hemtransport.

Finns misstanke om att dödsfallet orsakats genom ett brott ska utlandsmyndigheten söka få till stånd polisutredning och obduktion.

Läs mer på UD:s hemsida :  http://www.regeringen.se/sb/d/3436

 

Fler än 600 svenskar dör utomlands varje år - utan att orsaken klarläggs.

Allmänt Kommentera
Det här är UD:s uppgift vid dödsfall utomlands:

Hjälpa till med identifiering och se till att anhöriga blir informerade.

Att ha samband med eventuellt försäkringsbolag och de anhöriga inför hemtransport av kvarlevorna.

Utfärda de officiella dokument som krävs för registrering av dödsfallet hos Skatteverket samt för hemtransport.

Finns misstanke om att dödsfallet orsakats genom ett brott ska utlandsmyndigheten söka få till stånd polisutredning och obduktion.

Läs mer på UD:s hemsida :  http://www.regeringen.se/sb/d/3436