Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Några tips för att minska risken för bostadsbrand!

Kategori: Allmänt
Ta alltid en extra runda innan du lämnar bostaden för att se att alla levande ljus är släckta och spisen är avstängd (det kan vara svårt att se om ljusen är tända eller släckta i dagsljus, känn med handen om du är osäker).
  • Använd ljusstakar och ljusprydnader som är obrännbara.
  • Glömmer du ljuset är risken för brand mycket stor.
  • Se till att det finns brandvarnare i bostaden – gärna flera – och kontrollera att de fungerar. Brandvarnaren ska vara placerad i taket, läs instruktionerna.
  • Ställ inte ut gammalt julklappspapper i trapphuset. Det är din väg ut om det börjar brinna!
  • Förvara inte heller julklappspappret på balkongen. En felriktad nyårsraket kan lätt starta en brand.
  • En brandfilt och en 6 kg pulversläckare bör varje hem ha. Det är nästan alltid någon annan än räddningstjänsten som släcker en brand.
  • Ring alltid 112 om du upptäcker en brand eller om någon är i fara.
Källa: MSB, Brandskyddsföreningen och Sveriges räddningstjänster

Bostadsbränder på grund av levande ljus fyrdubblas i december !!!!!

Kategori: Allmänt
De flesta bränder som orsakas av levande ljus inträffar under vintermånaderna. Över 40 procent av alla bostadsbränder under året som orsakas av levande ljus inträffar just i december
Sett över hela året hör inte levande ljus till de vanligast kända brandorsakerna, knappt tre procent av det totala antalet bostadsbränder orsakas av levande ljus. Men just i december ser det annorlunda ut. Då står levande ljus för nästan 12 procent av de inträffade bränderna och är därmed den näst vanligaste kända orsaken till bostadsbränder. Bara orsaker som går under samlingsnamnet soteld är vanligare.
 
– Vi ska naturligtvis inte sluta med levande ljus i höst- och vintermörkret, men vi måste bli mer varsamma hur vi handskas med levande ljus för att minska riskerna för bostadsbränder.

Från och med i dag får endast självslocknande cigaretter säljas i Sverige

Kategori: Allmänt


Från och med torsdag den 17 november gäller ett förbud i Sverige, och övriga EU, mot att producera, importera och sälja cigaretter som inte är självslocknande.
Kravet är en följd av en ny gemensam standard i Europa med brandsäkerhetskrav för cigaretter. Målet är att självslocknande cigaretter ska leda till att antalet bränder och omkomna vid bränder minskar.

Läs mer på:
https://www.msb.se/sv/Start1/Nyheter-fran-MSB/Nyheter/Fran-och-med-i-dag-far-endast-sjalvslocknande-cigaretter-saljas-i-Sverige/