Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

VMA Kranvattnet i Arvidsjaur förorenat!

Kategori: Allmänt

Boende i Arvidsjaurs kommun uppmanas att inte dricka vattnet, då det ska vara förorenat av kemikalier.
Att koka vattnet hjälper inte, enligt ansvariga på kommunen.Det var vid en rutinprovtagning som Arvidsjaurs kommun upptäckte förhöjda värden av ämnet PFAS som är högfluorerade ämnen.Om man dricker vatten med höga halter av PFAS under lång tid minskar marginalerna till nivåer som misstänks ge hälsoeffekter, enligt Livsmedelsverket.Studier av stora befolkningsgrupper har visat att PFAS kan påverka kolesterolhalter, leverenzymer, födelsevikt och immunsvar efter vaccination.
 

Inbjudan till informationskväll Brandkåren #Attund

Kategori: Allmänt

Vill du göra skillnad i människors liv? Välkommen till informationskväll tisdag den 4 september
kl 18.00-20.00 på Knivsta brandstation om hur du kan arbeta för det olycksfria samhället, information
om Brandkåren Attundas breda uppdrag och vilka möjligheter som finns.
 
Tid: Tisdag den 4 september kl 18.00-20.00. 
Plats:
Knivsta brandstation, Gredelbyvägen 23.

Inbjudan som PDF

När kranvattnet blir farligt - Legionellabakterier!

Kategori: Allmänt

 Legionellabakterien kan orsaka en allvarlig lunginflammation som kallas legionärssjuka. Legionella
förökar sig i stillastående vatten och kan förorena vattenledningar. En vattentemperatur på över 60
grader i ledningarna minskar risken för smitta.

Man kan bli smittad genom att andas in förorenat vatten i form av finfördelade vattendroppar i luften, till exempel när när man duschar eller sitter i en bubbelpool. Legionella smittar inte mellan människor.

Cirka 100 till 150 fall rapporteras varje år i Sverige, varav en tredjedel smittas utomlands.

Sjukdomen drabbar oftast personer med ett nedsatt immunförsvar. Även rökare löper en ökad risk.

Legionärssjuka - 1177 Vårdguiden