Tips till grillmästaren

  • Placera grillen så att den inte står nära husvägg, staket eller plank som kan fatta eld.
  • Se till att den står stabilt och inte riskerar välta.
  • Tänk på att aldrig lämna en tänd grill utan uppsikt.
  • Ha en hink med vatten till hands om det skulle börja brinna på fel ställe.
  • Fett som rinner från maten kan flamma upp och brinna med farligt hög låga, men får inte släckas med vatten utan genom kvävning eller med brandsläckare.
 

Grilla säkert nu och i sommar .... Tack #Folksam

Allmänt Kommentera

Tips till grillmästaren

  • Placera grillen så att den inte står nära husvägg, staket eller plank som kan fatta eld.
  • Se till att den står stabilt och inte riskerar välta.
  • Tänk på att aldrig lämna en tänd grill utan uppsikt.
  • Ha en hink med vatten till hands om det skulle börja brinna på fel ställe.
  • Fett som rinner från maten kan flamma upp och brinna med farligt hög låga, men får inte släckas med vatten utan genom kvävning eller med brandsläckare.
 
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den
25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar
personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. På de
här sidorna får du veta mer om vad de nya reglerna innebär.
 

Allt om dataskyddsförordningen ( #GDPR )

Allmänt Kommentera
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den
25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar
personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. På de
här sidorna får du veta mer om vad de nya reglerna innebär.