• Visa att du bryr dig. Prata med din tonåring om Valborg: vad ska de göra? vilka ska de träffa? var ska de vara? Berätta hur du ser på alkohol, tider och så vidare.
  • Bjud inte på alkohol och köp inte ut. Forskning visar att tonåringar som bjuds på alkohol hemma börjar dricka tidigare och dricker också mer. Om du som förälder köper ut alkohol "visar" du att det är okej att de dricker. Dessutom ökar risken att ditt barn råkar illa ut.
  • Hjälp till att säga nej. Som förälder är det viktigt att ge sitt barn bra argument. Berätta att det är okej att säga nej, även när andra säger ja.
  • Håll kontakten. Bestäm en tid under kvällen då ni kan höras av på telefon. Det är också bra att finnas tillgänglig om något skulle hända.
  • Kom överens med andra föräldrar. Prata med andra föräldrar om hur de ser på alkohol, vilka tider som gäller för deras barn och så vidare.

Källa: IQ

Fem tips till tonårsföräldrar inför Valborg Langa inte!

Allmänt Kommentera
  • Visa att du bryr dig. Prata med din tonåring om Valborg: vad ska de göra? vilka ska de träffa? var ska de vara? Berätta hur du ser på alkohol, tider och så vidare.
  • Bjud inte på alkohol och köp inte ut. Forskning visar att tonåringar som bjuds på alkohol hemma börjar dricka tidigare och dricker också mer. Om du som förälder köper ut alkohol "visar" du att det är okej att de dricker. Dessutom ökar risken att ditt barn råkar illa ut.
  • Hjälp till att säga nej. Som förälder är det viktigt att ge sitt barn bra argument. Berätta att det är okej att säga nej, även när andra säger ja.
  • Håll kontakten. Bestäm en tid under kvällen då ni kan höras av på telefon. Det är också bra att finnas tillgänglig om något skulle hända.
  • Kom överens med andra föräldrar. Prata med andra föräldrar om hur de ser på alkohol, vilka tider som gäller för deras barn och så vidare.

Källa: IQ

Materialet består av en presentation och ett handledarmanus. Handledarmanuset hittar
du i presentationen (som anteckningar under respektive bild).

Här kan du ladda ner utbildningsmaterial om brandsäkerhet i hemmet anpassat för SFI-elever (svenska för invandrare).

Allmänt Kommentera
Materialet består av en presentation och ett handledarmanus. Handledarmanuset hittar
du i presentationen (som anteckningar under respektive bild).