Flera stölder ur paketbilar och transportfordon i Stockholm!

Kommentera
De stora paketåkerierna i Storstockholm har utsatts för en rad inbrott i sina bilar. Paketen
stjäls medan föraren är inne hos kunden för att leverera.
På Postnord Sverige bekräftar företagets säkerhetschef, Alexis Larsson, att det finns en
ökad hotbild med stölder vid distributionsbilarna.

Lars Stervander vid polisen i Stockholm ger några enkla tips om hur förare kan förebygga

stölder ur sina bilar.

• Var observant på avvikande beteende runt dig, som till exempel förföljelse.

• Om du känner dig förföljd, ta ett extra varv runt kvarteret för att se om den du misstänker följer efter dig.

• Stanna bilen, gå bort och observera vad som händer. Om andra närmar sig din – gå tillbaka.

De vill absolut inte bli gripna, och föraren behöver inte vara rädd för våld.