Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Hot mot politiker kan skada demokratin #Demokratibrott

Kategori: Allmänt

I polisens tre storstadsregioner, polisregion Stockholm, Väst och Syd, finns särskilda demokrati- och hatbrottsgrupper. Det är grupper som enbart arbetar med den här typen av brottslighet. I polisens övriga
regioner finns särskilda hat- och demokratibrottsutredare.
När ett demokratibrott anmäls kan polisen ha ett personligt möte med den som har anmält att han eller
hon har blivit utsatt för brott. Bedöms hotet som allvarligt finns möjlighet till personskydd.

Personlig säkerhet är i första hand skriven för politiskt aktiva, men kan också användas av andra grupper. Handbok om personlig säkerhet ska stötta politiskt aktiva

 

SÄPO The Swedish Security Service Livvaktsrekrytering 2018

Kategori: Allmänt

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den
nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom
terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.
 
Vi har drygt 1 200 medarbetare med olika bakgrund såsom polis,samhällsvetare,tekniker,administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på webben och i årsboken.

Sista ansökningsdag för livvaktsrekrytering är den 22 augusti 2018.

http://www.sakerhetspolisen.se/personskydd/rekrytering-av-livvakter.html

 

UD bekräftar skadade svenskar

Kategori: Allmänt

UD kan bekräfta att det finns drabbade svenskar och har i nuläget kännedom om ett fåtal skadade.
Svenska ambassaden i Berlin uppger att de sitter i krismöte med anledning av olyckan, men att de
inte kan ge några fler uppgifter i nuläget.

En stödlinje för anhöriga har inrättats, meddelar polisen i Rostock på sin twitter.

Numret är: +49(0)395 570872000.