Brand och Säkerhets Byrån - Miljön har blivit tuffare både i korridorerna och i rättssalarna!

Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Miljön har blivit tuffare både i korridorerna och i rättssalarna!

Kategori: Allmänt

Domstolsverket är en statlig myndighet som lyder under regeringen och som fungerar som en serviceorganisation till domstolarna i landet. Domstolsverket har ingen bestämmanderätt över domstolarnas dömande verksamhet eller deras domslut.  
Främst är det antalet otillåtna föremål som tagits i beslag som har ökat, från 161 stycken 2017 till 247 stycken 2018, en ökning med över 50 procent.
Från totalt 378 anmälda incidenter 2017 till 482 anmälda incidenter 2018.
 
Kommentera inlägget här: