Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Datainspektionen arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället.

Kategori: Allmänt

 
Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. På dessa sidor kan du bland annat läsa mer om vilka mål myndigheten har, hur vi arbetar och hur du kommer i kontakt med oss.
 
Läs mer på : http://www.datainspektionen.se/om-oss/