Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Dax för Solskolan!

Kategori: Allmänt

Malignt melanom är den farligaste formen av hudcancer och består av cancer i pigmentbildande melanocyter. Melanom uppträder som oftast på huden men kan också förekomma i andra pigmenterade organ som i ögat, vulva och slemhinnor. Melanom utvecklas liksom annan cancer stegvis, och det är först när tumören blivit en elakartad cancer som den heter melanom. Eftersom melanom lätt bildar metastaser är det den dödligaste formen av hudcancer. Drygt 2000 personer drabbas varje år i Sverige av malignt melanom. Antalet fall har under tiden 1984 till 2003 ökat årligen med cirka 1,7 % för kvinnor och 2,1 % för män, enligt statistik från cancerregistret.
 
(Källor: #Wikipedia, #Vårdguiden, #Socialstyrelsen)