Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Lek inte med elden! Här följer våra 5 bästa tips för att prata med barn om bränder.

Kategori: Allmänt

1. Ta tag i saken
2. Var lyhörd – inte auktoritär
3. Informera om risker
4. Lär ut släckning och larmning
5. Ha gemensamma brandövningar
Läs mer på :https://www.brandskyddsforeningen.se/sommar/med-barnen/