Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Unga om egen brottslighet och utsatthet #BRÅ

Kategori: Allmänt


Brå:s skolundersökning visar hur många unga som uppger att de deltagit i brott eller andra problembeteenden och som anger att de utsatts för vissa typer av brott. Undersökningen ger oss en bra bild av ungdomsbrottslighetens utveckling.

Läs mer på:
http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=2&id=56