Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Krisinformation.se

Kategori: Allmänt


Stärkta misstankar om att vattet är smittkällan i Skellefteå Misstankarna om att vatten är smittkällan i Skellefteå har stärkts ytterligare. En kartläggning som Västerbottens läns landsting har genomfört visar att de personer som druckit mycket vatten oftare har blivit sjuka.

Läs mer på :http://www.krisinformation.se/web/StartPage____10937.aspx