Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Brist på rättsläkare försenar polisutredningar.

Kategori: Allmänt

Enligt Rättsmedicinalverket är det bristen på rättsläkare som ligger bakom de längre handläggningstiderna.
Under 2018 ligger hittills snittiden på handläggningtiden vid alla former av dödsolyckor på 84,6 dagar. 2017 var snittiden 72,8 dagar. Den senaste tiden har väntetiden på ett slutgiltigt obduktionsresultat blivit allt längre. 
De största konsekvenserna drabbar de anhöriga och inblandade .