Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

#Världshjärtdagen 2014!

Kategori: Allmänt

Bättre stöd till livsstilsförändringar skulle förebygga hjärtinfarkter och därmed rädda liv.

Hjärtregistret Swedehearts statistik visar att endast 12 procent av de som drabbats av en hjärtinfarkt får bukt med alla fyra riskfaktorer för att undvika att drabbas av en ny infarkt: rökstopp, blodtryck, blodfetter och motion.

Samtidigt visar nu ny svensk forskning att fyra av fem hjärtinfarkter hos män kan undvikas om man gör livsstilsförändringar.