Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Nu kan du även spärra din mobil! Ring 077 228 00 00 #Nix

Kategori: Allmänt

Enligt Marknadsföringslagen är en marknadsförare skyldig – med vissa undantag – att kontrollera om en privatpersons telefonnummer finns i NIX-Telefon innan samtal i marknadsförings-, försäljnings- eller insamlingssyfte rings till denne.

Läs mer på: http://nixtelefon.org/