Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Webbutbildningen Brandsäkerhet hotell #BSF100ÅR

Kategori: Allmänt

 
Det brinner cirka 100 gånger per år på hotell och pensionat i Sverige, vilket innebär en brand var fjärde dag. Samhället ställer extra höga krav på brandskyddet på hotell och räddningstjänsterna gör regelbundet tillsyn för att kontrollera att kraven uppfylls. Vi har utbildningar och produkter för dig som ansvarar för brandskyddet på hotell. Här nedan har vi samlat ett urval av dessa som vi tror kan vara intressanta för dig!

Alla våra utbildningar och produkter hittar du här.