Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

UMO.se

Kategori: Allmänt


UMO är en nationell ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. Syftet med sajten är att göra det lättare för unga att hitta relevant, aktuell och kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. UMO jobbar för att skapa förutsättningar för lika villkor och ett ökat handlingsutrymme för unga.


UMO vill ge kunskap och möjlighet till reflektion för att unga ska kunna påverka sin situation -hemma, i relationer, i skolan eller på jobbet. Genom att känna till sina rättigheter och skyldigheter ökar möjligheten att själv bestämma hur man vill ha det. UMO jobbar inkluderande, och med målet att alla ska kunna känna att det är en sida för dem, oavsett vem man är. Rådande normer ifrågasätts och problematiseras. Stor vikt läggs också vid att sajten ska vara lättillgänglig, och vi har en användbarhetsexpert anställd på UMO.

Läs mer på :

http://www.umo.se/