Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Lagar Och Förordningar #LSO2004 #SBA #SSA

Kategori: Allmänt

image2

LSO   Lagen Om Skydd Mot Olyckor  SFS2004:778
Den 1:a Januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor i kraft. Nu läggs ett stort ansvar på den enskilde företagaren och fastighetsägare ,vad det gäller det systematiska arbetet med brandskyddet och arbetsmiljö (HMS).

HMS Hälsa Miljö Säkerhet
Det betyder att du/företaget  i skälig omfattning skall hålla utrustning för släckning av brand samt
och för livräddning vid brand eller annan olycka. Du/Företaget skall även vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand. Det är viktigt att Ni inom företaget har en bra organisation och en tydlig säkerhets och brandskydds policy för de anställda.


Ett bra tips är följande :
Återkommande Övningar  (Gärna flera  4/år )
Utbildning i  Hur man använder handbrandsredskap (Brandsläckare mm)
Utbildning i HLR / L-ABC samt  Defibrillering (Defibrillator är en anordning som används för att ge elstötar, defibrillering, för att få hjärtat att åter slå på en person som drabbats av hjärtstillestånd)

SBA (Systematiskt Brandskydds Arbete)  (tidigare IBK)

Systematiskt Brandskydds Arbete är ett verktyg som hjälper Ert företag att öka medvetande graden hos de anställda om de eventuella risker & brister som finns hos Er.

Att idag inte arbeta systematiskt med sitt brandskydd kan innebära stora kostnader för företaget, produktions bortfall, stora egendoms skador och eventuellt uteblivna försäkrings pengar.
Att arbeta på ett felaktigt sätt gör SBA väldigt tungt och komplicerat.

(Har ett eget system SSA =Systematiskt Säkerhets Arbete ,om du vill veta mer kontakta mig )

Läs mer om detta på :
Svenska Brandförsvarsföreningen 
http://www.svbf.se/

Räddningsverket
http://www.srv.se/