Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Några tips för att minska risken för bostadsbrand!

Kategori: Allmänt


Ta alltid en extra runda innan du lämnar bostaden för att se att alla levande ljus är släckta och spisen är avstängd (det kan vara svårt att se om ljusen är tända eller släckta i dagsljus, känn med handen om du är osäker).
  • Använd ljusstakar och ljusprydnader som är obrännbara.
  • Glömmer du ljuset är risken för brand mycket stor.
  • Se till att det finns brandvarnare i bostaden – gärna flera – och kontrollera att de fungerar. Brandvarnaren ska vara placerad i taket, läs instruktionerna.
  • Ställ inte ut gammalt julklappspapper i trapphuset. Det är din väg ut om det börjar brinna!
  • Förvara inte heller julklappspappret på balkongen. En felriktad nyårsraket kan lätt starta en brand.
  • En brandfilt och en 6 kg pulversläckare bör varje hem ha. Det är nästan alltid någon annan än räddningstjänsten som släcker en brand.
  • Ring alltid 112 om du upptäcker en brand eller om någon är i fara.
Källa: MSB, Brandskyddsföreningen och Sveriges räddningstjänster