Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Elsäkerhetsverkets stor granskning av farliga laddare

Kategori: Allmänt

Elsäkerhetsverket har i samband med kontroller upptäckt allvarliga brister i USB-laddare.
Nu har de startat en omfattande granskning för att få en bild av hur stort problemet är med
de farliga laddarna.                        
I de anmälningar om farliga laddare som kommit in till Elsäkerhetsverket fördelar sig ungefär
50 procent som handlar om brand/brandtillbud, 20 procent som handlar om elchocker och
30 procent på övriga orsaker.
 
Läs mer på :
https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2017/mars/stor-granskning-av-farliga-laddare/