Brand och Säkerhets Byrån

Här kan du läsa och få gratis tips hur du kan skydda dig själv och andra.

Fler än 600 svenskar dör utomlands varje år - utan att orsaken klarläggs.

Kategori: Allmänt

Det här är UD:s uppgift vid dödsfall utomlands:

Hjälpa till med identifiering och se till att anhöriga blir informerade.

Att ha samband med eventuellt försäkringsbolag och de anhöriga inför hemtransport av kvarlevorna.

Utfärda de officiella dokument som krävs för registrering av dödsfallet hos Skatteverket samt för hemtransport.

Finns misstanke om att dödsfallet orsakats genom ett brott ska utlandsmyndigheten söka få till stånd polisutredning och obduktion.

Läs mer på UD:s hemsida :  http://www.regeringen.se/sb/d/3436